Τρέξτε να προλάβετε, 23 προλήψεις στο Δήμο Δωρίδος.

Ο Δήμος Δωρίδος πιστός στις συνήθειες του, προκηρύσσει  23 θέσεις εργασίας διάρκειας 8 μηνών, με διάρκεια αιτήσεων 3(τρεις) μέρες. Καλώς γίνονται οι προσλήψεις λόγω των έκτακτων συνθηκών του κορωνοϊού. Όμως σε 3 μέρες κανείς δεν προλαβαίνει να μαζέψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα καταθέσει.

Για όσους προλάβουν :

“Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα
δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Δωρίδος 33058 Ερατεινή, απευθύνοντάς την στο τμήμα διοικητικών
Υπηρεσιών (τηλ. Επικοινωνίας 2266350300) μέσα σε προθεσμία τριών ημερών
από την επόμενη της ανάρτησής της ήτοι από : 22/2/2021 εως 24/2/2021

Ο Δήμαρχος Δήμου Δωρίδος
Γεώργιος Καπεντζώνης”

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΙΔΑ?